GUDER OG GAVER

Offer i jernalder, vikingetid og kristendom

Hvad er/var et offer egentlig? Hvorfor ofrede man? Og var alle offergaver lige gode?

De fleste religioner har på tværs af tid og geografi praktiseret at ofre til en eller flere guder og med projektet Guder og gaver kan du gøre dine elever klogere på begrebet offer. 

Eleverne skal i projektet Guder og gaver arbejde med ofringer i jernalder og vikingetid, samt med kristendommens udlægning af ofret som en gave fra guden til menneskene. På baggrund af tre fotoillustrerede historiske fortællinger, billedkilder af historiske fund og bibeltekster skal eleverne fordybe sig i offerbegrebet i forskellige historiske perioder og i forskellige religiøse sammenhænge.

Eleverne skal endvidere reflektere over offerbegrebet og de livsfilosofiske temaer: liv og død, hævn og tilgivelse samt tro og tvivl. Hensigten er, at eleverne gennem etiske dilemmaer skal bygge en bro mellem fortidens ofringer og nutidens syn på ofring. 

I materialet er der en lærervejledning med baggrundsstof, undervisningsplan og værkstedsaktiviteter, hjemmeside, samt klassesæt af elevhæfter med tre fotoillustrerede historiske fortællinger

Der er mulighed for besøg i Sagnlandet Lejre eller på Ulfsborg i Odsherred, hvor eleverne på en tidsrejse med 4 stationer vil få indblik i forskellige offerritualer i jernalderen og vikingetiden. Skoletjenesten råder over et begrænset antal pladser. Husk at skrive i bemærkningsfeltet, om I ønsker at besøge Sagnlandet Lejre eller Ulfsborg.

Se det gratis lærerkursus i Sagnlandet Lejre.

Udbydes: Aug. - okt. 2018

Klassetrin: 4.- 5. klasse

Lektionsantal: 12 lektioner

Fag: Historie, dansk, kristendomskundskab

Tilmeldingsfrist: 6. juli 2018