Tilmelding: Guder og gaver

For at kunne tildele museumsbesøg, teaterforestillinger, elevhæfter osv. korrekt, skal vi bruge oplysninger på den enkelte klasse. Tilmeld derfor klasserne med kontaktoplysning på den koordinerende lærer, så vi er sikre på at have de rigtige oplysninger.

Tilmelding

Så snart du har tilmeldt dig et projekt, vil du modtage en automatisk kvittering på mail. Har du IKKE modtaget denne kvittering efter et par minutter, er tilmeldingen ikke gået igennem. Forsøg igen og tjek, at du får udfyldt alle felterne korrekt. Har du rettelser til tilmeldingen så kontakt jesper@kirkekvist.dk. 

GUDER OG GAVER

Offer i jernalder, vikingetid og kristendom

Hvad er og var et offer egentlig? Hvorfor ofrede man? Og hvordan skal den kristne offertanke forstås?

Eleverne skal i projektet arbejde med ofringer i jernalder og vikingetid, samt med kristendommens udlægning af ofret. I den forbindelse arbejdes der også kirkehistorisk med overgangen fra den nordiske religion til kristendom. På baggrund af tre fotoillustrerede historiske fortællinger, billedkilder af historiske fund og bibeltekster skal eleverne fordybe sig i offerbegrebet.

Eleverne skal endvidere reflektere over offerbegrebet og de livsfilosofiske temaer: liv og død, hævn og tilgivelse samt tro og tvivl. Hensigten er, at eleverne gennem etiske dilemmaer skal bygge en bro mellem fortidens ofringer og nutidens syn på ofring.

Besøg i Sagnlandet Lejre: I forbindelse med projektet er der mulighed for at komme på besøg i Sagnlandet Lejre, hvor eleverne, på en tidsrejse gennem jernalder og vikingetid, oplever datidens dagligdag og offerritualer. Eleverne møder her også Halfdan munk, der forsøger at omvende vikingerne til Hvide Krist. Der er begrænset antal pladser, indgangen betaler KViST, men transporten skal skolen betale. Projektet kan selvfølgelig sagtens kører uden besøget. 

Mulighed for to lærerkurser: I forbindelse med projektet er der mulighed for at deltage i to lærerkurser - et praktisk orienteret og et mere teoretisk. Man kan deltag i et af dem eller begge. 

Du kan læse mere om lærerkurserne Offerritualer og tilmelde dig her.

 

Projektet indeholder: 

  • Lærervejledning med baggrundsstof, undervisningsplan, m.m.
  • Klassesæt af elevhæfter med tre fotoillustrerede historiske fortællinger
  • Mulighed for gratis tur til Sagnlandet lejre
  • Mulighed for et lokalt kirkebesøg
  • Mulighed for deltagelse i to lærerkurser
  • Adgang til hjemmeside med bl.a. forslag til historiefaglige værksteder

Udbydes: Maj - juni 2021

Klassetrin: 5.- 6. klasse

Lektionsantal: 12 lektioner

Fag: Kristendomskundskab, dansk og historie

Tilmeldingsfrist: 14. august 2020