Tilmelding til Sorg og livsmod

SORG OG LIVSMOD

Når de mindste mister

Hvert år rammes et stort antal børn af sorg. Det kan enten skyldes, at de mister en af deres nærmeste, at en i familien rammes af alvorlig sygdom, eller at der er opbrud i deres familie pga. fx skilsmisse. Projektet er et forsøg på at klæde eleverne på til at forstå børn i sorg og give eleverne handlemuligheder til at komme den sørgende i møde. Projektet er ikke tænkt som et led i en sorgbearbejdelse.

Med afsæt i to små nyproducerede fabel-tegnefilm Maja har mistet sin far og Da Williams far og mor blev skilt sættes fokus på, hvad sorg er i børnehøjde. Hvornår kan den ramme én? Og hvordan kan den håndteres af såvel omgivelserne som af den sorgramte selv? – Herunder om der kan etableres et handleberedskab til at tackle sorgen. Tegnefilmene er skabt i samarbejde med Tiny Film.

På besøget i den lokale kirke skal eleverne arbejde med begreberne sorg, håb og trøst.

Som afslutning på projektet laver eleverne en skriveøvelse eller et lille teaterstykke om, hvordan hovedpersonerne i de to små tegnefilm har det året efter sorgen ramte dem.

Gratis lærerkursus

 

Projektet indeholder:

•  Lærervejledning med baggrundsstof og elevopgaver

•  Hjemmeside med tegnefilm og kopisider til udprint

•  Plakat med ordblomst

•  Klassesæt 15 stk. vendespil

 

Udbydes: oktober-november 2019

Klassetrin: 1.-3. klasse.

Lektionsantal: 8-10 lektioner

Fag: Kristendomskundskab

Tilmeldingsfrist: D. 16. august 2019