Tilmelding Når de mindste mister

NÅR DE MINDSTE MISTER

Lærerkursus til Sorg og livsmod

Dette kursus er en forberedelse til arbejdet med projektet Sorg og livsmod - når de mindste mister.

Susanne Svane, rådgiver og specialkonsulent, fra Det Nationale Sorgcenter Børn, Unge & Sorg fortæller om sorgteorier og indkredser, hvordan børn i indskolingsalderen oftest reagerer, når de rammes af sorg, og hvad man som voksen omkring barnet skal være opmærksom på for at hjælpe barnet bedst muligt.

I forlængelse af oplægget vises to små tegnefilm, som er skabt til projektet, og efterfølgende drøftes hvordan filmene kan anvendes i undervisningen.

Afslutningsvis gives en kort præsentation af det tilhørende undervisningsforløb.

Dato: D. 23. september 2019

kl.: 14.00 - 16.00

Sted: Sct. Bendts Sognegård, Klostervænget 2A, 4100 Ringsted

Tilmeldingsfrist: 16. august 2019